СЕМИНАР ВЪВ ВАРНА В ХОТЕЛ ДИМЯТ С ГОСТ-ТРЕЙНЕР ОТ ГЕРМАНИЯ