АЛДЕСЕПТ – за повърхности 1л

ДЕЗИНФЕКТАНТИ
кат.N : 1011
Cамо за професионална употреба
Вход

Концентриран препарат за почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности на базата на комбинация от алдехиди и четвъртични амониеви соли, без съдържание на формалдехид.

Притежава бактерицидно, микобактерицидно (вкл.туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (HBV/HCV/HIV) и спороцидно действие. 

Препаратът съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.

Активни вещества:

- Глутаров алдехид 7.5g /100g

- Етилендиокси диметанол 15g /100g

- Бензалкониев хлорид 2g /100g

Свойства

Алдесепт представлява балансирана синергична комбинация от алдехиди и четвъртични амониеви соли, която проявява висока микробиална ефективност в ниски концентрации. Препаратът не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими. Подходящ е както за термоустойчиви, така и за термолабилни материали. 

Алдесепт не се инактивира от органична материя. Съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им.

 

Подобни продукти

Cамо за професионална употреба
Вход
Cамо за професионална употреба
Вход
20.00 лв. цена на дребно
Cамо за професионална употреба
Вход
Cамо за професионална употреба
Вход
Cамо за професионална употреба
Вход